Kombinacje z 24 liczb po 3 skreślenia/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 7 liczb z 24

1 12 22
3 14 17
4 6 18
4 9 24
6 9 24
9 18 24
13 22 24
3 9 19
5 14 17
6 7 18
6 8 21
7 8 21
8 18 21
11 19 21
10 12 24
12 22 24
15 23 24
7 10 23
8 10 23
10 20 23
15 21 23
1 13 15
1 13 23
2 16 20
4 10 22
4 12 24
3 9 11
2 11 15
2 11 21
5 16 19
7 8 20
1 12 13

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby