Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy  20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

1 3 11 12 16
1 3 4 7 20
4 9 11 16 17
7 11 16 17 20
1 3 9 12 17
4 7 9 12 20
1 2 13 15 16
1 2 4 5 20
4 11 13 16 19
5 13 16 19 20
1 2 11 15 19
4 5 11 15 20
2 5 13 14 15
2 5 6 8 19
6 10 13 15 18
8 13 15 18 19
2 5 10 14 18
6 8 10 14 19
3 6 10 12 14
3 6 7 8 18
7 9 10 14 17
8 10 14 17 18
3 6 9 12 17
7 8 9 12 18

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby