Kombinacje z 28 liczb po 9 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 z 28

1 6 7 8 13 15 20 25 28
2 6 8 10 11 20 22 24 25
3 5 9 12 17 18 19 26 27
4 5 12 14 16 19 21 23 26
1 6 9 10 16 17 19 25 26
3 6 10 11 15 19 21 24 25
3 9 10 11 15 17 21 24 26
2 4 5 12 13 14 20 22 23
1 2 6 10 11 13 20 22 24
2 5 7 8 14 18 20 27 28
4 5 8 12 13 20 22 23 27
4 9 12 14 16 18 21 23 27
2 7 8 10 11 15 22 24 28
4 7 8 12 13 18 22 23 28
1 3 6 11 15 16 19 21 24
3 4 5 14 16 17 19 21 23

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby