Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 24

1 4 6 9 13 17 18 22
1 3 4 12 13 14 17 24
1 3 9 12 13 14 22 24
2 5 10 11 15 16 21 23
7 8 10 11 19 20 21 23
5 7 8 10 16 19 20 21
2 5 8 11 15 16 20 23
1 2 4 13 15 16 20 24
1 2 12 13 15 16 23 24
4 10 12 13 20 22 23 24
2 4 10 12 16 20 22 23
1 2 10 13 15 16 22 24
3 5 6 9 11 14 17 21
3 5 8 9 11 14 19 21
6 7 8 9 17 18 19 21
5 6 7 8 14 17 18 19
3 5 7 9 11 14 18 21
2 5 7 11 15 16 19 23
4 6 9 12 17 18 22 24
3 4 6 9 14 17 18 22
1 3 6 12 13 14 18 24
2 7 8 10 15 19 20 21
1 4 10 12 15 20 22 23
3 6 7 8 11 17 18 19

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby