Kombinacje z 40 liczb po 5 skreśleń/64 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 40 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 40 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia najgorsze układy   

- przy trafieni 12 liczb najgorszy układ  to trzydzieści dwie dwójki

- przy trafieniu 13 liczb najgorszy układ  to  czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ  to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb  najgorszy układ  to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb najgorszy układ to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb najgorszy układ  to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb najgorszy układ  to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb najgorszy układ  to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb najgorszy układ  to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 2 19 21 39
7 11 23 29 31
4 15 21 26 32
3 4 16 17 18
15 22 24 27 38
1 3 17 18 40
4 5 15 17 18
7 16 20 25 33
1 15 26 35 39
12 20 26 27 35
5 12 18 26 35
4 15 17 20 27
1 7 19 23 25
2 3 19 32 34
6 25 36 37 38
10 11 23 25 31
6 10 14 25 36
12 16 23 29 31
7 12 16 20 33
10 13 23 31 37
11 13 21 34 36
2 6 14 28 39
8 16 22 30 40
9 10 29 31 32
2 10 28 32 39
6 9 14 29 31
5 8 20 35 37
5 10 13 37 38
8 23 24 29 31
5 8 24 29 38
9 13 28 32 34
6 7 14 29 36
9 19 28 30 39
1 3 28 39 40
9 17 18 19 30
1 13 21 32 34
2 9 19 28 39
2 4 21 32 34
11 15 26 27 35
2 11 27 34 35
1 11 19 21 23
7 13 25 34 36
4 17 18 21 30
1 18 30 35 39
4 15 17 21 26
12 26 30 33 40
3 16 17 26 40
4 12 18 30 33
9 11 27 28 40
3 9 11 32 40
2 19 27 28 34
6 12 14 22 36
3 22 37 38 40
8 16 24 30 33
3 24 33 37 38
7 8 13 20 33
5 6 10 37 38
14 22 24 25 36
5 10 14 22 24
8 13 23 29 31
5 15 20 37 38
8 22 24 27 35
6 7 12 20 25
14 16 22 33 36
Liczby od 1 do 40 należy zamienić na wybrane własne liczby