Kombinacje z 28 liczb po 4 skreślenia/44 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 82% 3 przy trafieniu 9 liczb z 28

10 13 15 24
7 11 13 25
1 13 20 28
11 22 24 28
14 17 18 23
9 16 17 26
3 17 19 27
16 21 23 27
11 16 17 24
9 15 16 25
1 16 19 26
15 21 24 26
12 14 18 23
7 13 14 27
2 14 20 28
13 22 23 28
4 7 12 28
5 8 12 22
2 7 10 28
6 8 10 22
6 8 15 28
2 6 20 25
1 15 22 25
7 8 20 24
1 2 8 11
4 9 14 27
5 12 14 21
5 12 18 27
4 5 19 26
3 18 21 26
9 12 19 23
3 4 12 16
5 8 18 28
4 5 20 27
2 18 22 27
7 8 20 23
2 4 8 13
3 9 11 26
6 10 11 21
6 10 17 26
3 6 19 25
1 17 21 25
9 10 19 24
1 3 10 15

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby