Kombinacje z 8 liczb po 2 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 8 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych8 wybranych liczbach możliwe  do wystąpienia układy

-przy trafieniu 5 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć dwójek/najlepszy to dziesięć dwójek

-przy trafieniu 6 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście dwójek / najlepszy układ to piętnaście dwójek

- przy trafieniu 7 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście dwójek /  najlepszy układ to  osiemnaście dwójek

- przy trafieniu 8 liczb   to (gwarancja) dwadzieścia cztery dwójki  

4 7
3 4
4 8
3 6
5 6
3 8
4 6
7 8
1 6
4 5
3 7
3 5
2 4
6 7
1 7
2 5
2 7
1 2
5 8
1 8
2 8
1 5
2 6
1 3
Liczby od 1 do 8 zamień na wybrane liczby