Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 15 liczb z 26

10 11 17 18 23
1 2 4 15 24
1 2 4 16 25
8 17 18 24 25
17 18 21 24 25
19 20 22 23 26
9 10 18 19 21
1 3 4 16 25
1 3 4 17 26
6 18 19 25 26
18 19 23 25 26
11 12 15 20 21
2 5 7 13 22
2 5 7 14 24
8 15 20 22 24
15 20 21 22 24
7 9 12 13 14
3 5 6 7 22
9 12 19 20 22
3 5 6 13 23
3 5 6 14 26
7 19 20 23 26
8 11 12 13 14
2 5 7 8 21
8 10 11 15 16
1 2 4 8 21
6 9 10 16 17
1 3 4 6 23

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby