Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

1 4 7 9 11 16 20
1 3 4 9 11 12 20
1 4 7 9 12 17 20
1 3 4 7 9 11 17
1 2 4 11 15 16 19
1 4 5 11 13 16 20
1 2 4 11 13 15 20
1 4 5 11 15 19 20
1 2 4 5 11 13 19
1 3 4 9 12 16 17
2 5 13 15 16 19 20
2 6 8 10 13 15 19
2 5 6 10 13 14 19
2 6 8 10 14 18 19
2 5 6 8 10 13 18
2 5 6 10 14 15 18
3 7 11 12 16 17 20
3 7 8 9 10 14 18
3 6 7 9 10 12 18
3 7 8 9 12 17 18
3 6 7 8 9 10 17
3 6 7 9 12 14 17
5 8 13 14 15 18 19
6 8 10 12 14 17 18

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby