Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych16 wybranych liczbach podaję  możliwe  do wystąpienia układy

-przy trafieniu 5 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć dwójek/najlepszy to trzy czwórki, jedna trójka, pięć dwójek

-przy trafieniu 6 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście dwójek / najlepszy   cztery czwórki, dziesięć dwójek

- przy trafieniu 7 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście dwójek /  najlepszy    cztery czwórki, cztery trójki, sześć dwójek

- przy trafieniu 8 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery dwójki /  najlepszy   osiem czwórek, osiem dwójek

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć trójek, osiemnaście dwójek/ najlepszy układ to osiem czwórek, dwie trójki, sześć dwójek

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek, dwanaście dwójek/ najlepszy dziesięć czwórek, dziesięć dwójek

- przy trafieniu 11liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście trójek, sześć dwójek/najlepszy dziesięć czwórek, pięć trójek, pięć dwójek

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery trójki/  najlepszy piętnaście czwórek, sześć dwójek

- przy trafieniu 13 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć czwórek, osiemnaście trójek/ najlepszy piętnaście czwórek, trzy trójki, trzy dwójki

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, dwanaście trójek/ najlepszy osiemnaście czwórek, sześć dwójek

- przy trafieniu 15   (gwarancja) osiemnaście czwórek, sześć trójek, sześć trójek

- przy trafieniu 16 liczb   (gwarancja) 24 czwórki

3 7 11 13
6 8 10 11
2 8 10 16
1 6 12 14
7 8 13 16
3 6 13 15
1 7 12 13
2 7 9 16
1 4 12 14
4 7 12 14
4 6 12 15
5 8 10 13
3 8 10 15
5 7 9 11
2 3 15 16
1 5 9 13
2 5 9 10
2 4 10 12
5 6 9 15
3 4 11 15
1 8 14 16
1 3 11 14
2 6 11 16
4 5 9 14
Liczby od 1 do 16 zamień na wybrane liczby