Kombinacje z 22 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 3 7 14 15 22
4 8 10 16 20 22
1 10 14 15 16 20
3 4 7 8 14 20
1 4 8 10 15 16
3 4 7 8 10 16
1 2 7 14 16 22
5 10 11 17 18 22
1 11 14 16 17 18
2 5 7 10 14 18
1 5 10 11 16 17
2 5 7 10 11 17
2 5 9 13 17 21
6 11 12 18 19 21
2 12 13 17 18 19
5 6 9 11 13 19
2 6 11 12 17 18
5 6 9 11 12 18
3 4 8 13 15 21
6 9 12 19 20 21
3 12 13 15 19 20
4 6 8 9 13 20
3 6 9 12 15 19
4 6 8 9 12 19

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby