Kombinacje z 14 liczb po 5 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 14

1 3 7 10 14
1 3 6 10 13
3 4 7 10 11
4 5 8 11 12
2 4 8 9 12
2 5 6 12 13
4 7 8 11 14
2 4 5 9 11
1 2 5 9 12
3 4 8 10 14
3 6 7 13 14
1 2 6 9 13

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby