Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/18 zakładów (2 przy 2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 24

1 5 9 10 11 15 16 20 24
1 2 5 10 13 15 20 22 24
1 5 8 11 14 17 19 20 24
1 3 5 11 16 17 20 23 24
1 5 6 7 11 16 18 20 24
1 4 5 7 12 16 20 21 24
2 8 9 10 13 15 17 19 23
2 3 8 10 14 15 19 22 23
2 6 7 9 10 13 15 18 22
2 4 6 9 12 13 18 21 22
2 9 10 11 13 16 20 22 24
3 6 7 8 12 17 18 19 23
3 4 6 8 14 17 19 21 23
3 8 11 14 16 19 20 23 24
3 9 10 13 14 17 19 22 23
4 6 7 11 12 18 20 21 24
4 7 9 10 12 15 18 21 22
4 7 8 12 14 18 19 21 23

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby