Kombinacje z 32 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów (gw 3 przy 9)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 9 liczb z 32

4 6 9 10 11 14 16
1 3 11 14 16 17 18
4 6 9 10 17 18 30
7 8 12 13 15 20 22
17 18 19 21 26 29 30
19 20 23 26 27 28 30
7 8 12 13 23 24 32
21 22 24 25 29 31 32
23 24 25 27 28 31 32
8 12 15 22 25 27 28
5 7 13 20 24 25 31
7 11 13 18 24 25 29
4 6 12 14 22 24 31
3 6 10 19 21 26 30
1 6 9 17 19 21 29
1 3 19 21 26 29 30
5 8 9 10 15 16 17
1 2 15 16 17 19 20
5 8 9 10 19 20 30
1 2 23 26 27 28 30
2 5 15 20 22 23 24
2 8 10 23 26 27 30
1 8 9 19 23 26 28
2 5 25 27 28 31 32
6 7 11 12 13 14 18
3 4 13 14 18 21 22
6 7 11 12 21 22 32
3 4 24 25 29 31 32

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby