Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja  (najgorszy układ) 4 przy trafieniu 7 liczb z 20

1 3 4 9 11 12 16 20
4 7 9 11 12 16 17 20
1 3 4 7 11 12 17 20
1 2 4 11 13 15 16 20
4 5 11 13 15 16 19 20
1 2 4 5 13 15 19 20
2 5 6 10 13 14 15 19
6 8 10 13 14 15 18 19
2 5 6 8 13 14 18 19
1 3 4 7 9 11 16 17
1 3 7 9 12 16 17 20
3 6 7 9 10 12 14 18
7 8 9 10 12 14 17 18
1 2 4 5 11 13 16 19
1 2 5 11 15 16 19 20
3 6 7 8 10 12 17 18
3 6 7 8 9 10 14 17
2 5 6 8 10 13 15 18
2 5 8 10 14 15 18 19
3 6 8 9 12 14 17 18

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby