Kombinacje z 28 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 13 liczb z 28

9 12 16 17 18
9 11 13 15 16
20 22 23 25 28
9 10 14 16 17
10 11 13 14 15
17 21 23 25 26
19 21 24 26 27
20 22 24 27 28
20 21 22 26 28
19 23 24 25 27
10 12 14 18 19
11 12 13 15 18
7 9 16 20 28
4 9 17 20 21
3 6 13 21 23
4 8 11 16 25
2 6 13 22 23
3 7 11 15 25
2 3 6 7 28
3 4 6 8 26
2 4 7 8 28
5 11 15 19 27
3 11 18 19 23
1 3 5 6 27
5 10 18 20 28
2 10 19 20 22
1 2 5 7 28
1 5 16 21 24
4 8 12 18 26
1 4 5 8 27

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby