Kombinacje z 18 liczb po 4 skreślenia/18 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 2 10 11
1 4 10 13
2 6 11 15
2 7 11 16
3 8 12 17
3 9 12 18
4 7 13 16
5 8 14 17
6 7 15 16
8 9 17 18
1 6 10 15
1 7 10 16
2 4 11 13
5 9 14 18
3 5 12 14
4 6 13 15
1 8 10 17
3 4 12 13

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby