Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                        

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 z 26

1 2 4 8 10 11 15 16 17 18
3 5 6 7 9 12 13 14 19 20
2 5 7 8 11 12 13 14 15 20
1 3 4 6 9 10 16 17 18 19
1 3 4 6 9 10 16 23 25 26
1 2 4 8 10 11 15 21 24 25
2 5 7 8 11 12 13 21 22 24
2 5 7 8 14 15 20 21 22 24
3 5 6 7 9 12 13 22 23 26
1 3 4 6 17 18 19 23 25 26
1 2 4 8 16 17 18 21 24 25
1 10 11 15 16 17 18 21 24 25
3 9 12 13 14 19 20 22 23 26
1 9 10 16 17 18 19 23 25 26
3 5 6 7 14 19 20 22 23 26
2 11 12 13 14 15 20 21 22 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby