Kombinacje z 56 liczb po 7 skreśleń/64 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 56 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 56 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia układy najgorsze  

- przy trafieniu 13 liczb możliwy  najgorszy układ to czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb możliwy  najgorszy układ  to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb możliwy  najgorszy układ  to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb możliwy  najgorszy układ  to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb możliwy  najgorszy układ  to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb możliwy  najgorszy układ  to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb możliwy  najgorszy układ  to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb możliwy  najgorszy układ to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 2 17 18 21 40 42
1 2 16 31 32 43 50
7 8 11 25 30 39 41
1 5 18 27 40 45 51
2 17 21 30 41 49 55
4 8 14 30 37 38 49
3 7 17 18 19 33 44
10 16 23 24 37 43 56
9 12 14 33 36 47 48
10 12 23 33 47 48 56
4 9 18 27 30 45 52
7 8 19 37 38 49 56
6 12 15 20 26 36 54
3 4 14 27 39 51 52
5 15 26 31 32 50 55
1 2 5 21 31 32 55
15 17 18 26 40 42 50
7 8 17 25 41 49 50
3 4 13 29 44 53 54
4 13 14 22 34 44 54
6 12 19 33 37 38 56
8 11 14 21 38 51 52
1 10 20 25 26 40 50
5 15 23 31 32 42 43
1 15 20 26 31 32 40
8 20 25 30 35 41 49
5 10 23 25 42 43 50
2 6 16 34 36 41 55
3 12 22 33 46 47 48
6 9 14 19 28 34 36
3 6 19 22 28 34 46
7 9 17 28 44 45 48
20 27 35 45 49 51 52
7 11 27 39 45 51 52
2 10 29 31 43 46 50
5 6 20 40 53 54 55
11 24 28 33 44 47 48
7 11 19 28 33 38 49
8 24 37 44 47 48 56
7 8 11 25 31 32 50
2 11 21 30 31 32 55
15 20 26 35 39 42 52
6 12 16 22 36 46 53
4 10 16 24 37 38 44
4 24 30 35 37 49 56
9 17 18 21 30 35 45
3 14 17 21 35 39 51
9 14 22 24 34 36 46
3 9 24 29 36 46 53
10 13 22 23 29 41 46
1 13 16 22 23 32 41
13 23 29 43 53 54 56
4 13 29 38 44 53 54
12 15 25 26 34 36 42
5 25 34 40 42 53 55
1 20 35 39 40 45 52
5 15 18 26 27 42 51
12 13 22 29 46 53 54
2 13 29 34 41 54 55
11 21 24 35 51 52 56
10 16 23 28 43 47 48
6 16 19 28 37 38 43
9 27 28 39 45 47 48
3 18 19 27 33 39 47
Liczby od 1 do 56 należy zamienić na wybrane własne liczby