Kombinacje z 10 liczb po 4 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 10

1 3 5 9
1 3 6 9
1 5 6 9
1 4 6 10
1 4 8 10
1 6 8 10
1 2 7 10
1 6 7 10
1 3 5 6
1 4 6 8
1 2 6 7
1 2 6 10
2 3 5 7
2 3 5 9
2 4 7 10
2 4 8 10
2 7 8 10
2 3 7 9
2 5 7 9
2 4 7 8
3 4 5 8
3 4 5 9
3 4 8 9
3 5 8 9

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby