Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 10 13 14
3 6 7 14
3 6 10 13
1 6 10 14
3 7 13 14
6 7 13 14
4 5 9 11
2 5 9 12
4 8 11 12
5 8 11 12
1 3 6 7
1 7 10 13
4 7 10 11
3 7 10 14
4 8 11 14
7 8 11 14
1 2 5 6
1 6 9 12
1 9 12 13
2 5 6 12
2 5 9 13
1 5 9 13
2 6 12 13
5 6 12 13
3 4 7 8
3 8 10 11
3 10 11 14
4 7 8 14
2 4 5 8
2 8 9 11
2 9 11 12
4 5 8 12

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby