Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/42 zakłady (gw. 2 przy 2)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 16

1 2 12 13 14
5 7 8 12 13
1 5 7 8 14
2 5 12 13 14
1 7 8 12 14
2 5 7 12 13
5 6 8 9 14
1 5 6 8 15
3 5 9 14 15
1 6 8 9 15
3 5 6 9 14
3 4 6 9 10
3 4 11 15 16
6 9 10 11 15
3 6 9 10 16
2 7 10 11 16
4 7 12 13 16
2 10 11 12 16
4 7 10 12 13
1 4 5 8 10
1 4 11 14 16
5 8 10 11 14
1 5 8 10 16
2 3 6 7 9
2 3 12 13 15
1 2 5 7 8
4 5 11 14 16
1 8 10 11 16
4 5 8 11 14
1 3 5 6 8
1 3 9 14 15
4 6 11 15 16
3 9 10 11 16
4 6 9 11 15
2 4 7 10 11
2 4 12 13 16
7 10 11 12 13
6 7 9 12 13
2 6 7 9 15
3 6 12 13 15
2 7 9 12 15
3 6 7 12 13

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby