Kombinacje z 30 liczb po 3 skreślenia/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 30 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 19 21
3 9 17
3 9 24
4 17 21
4 24 25
6 11 18
10 11 25
10 16 28
18 19 28
13 14 29
13 15 30
22 23 30
8 12 19
11 12 26
11 14 29
19 20 29
13 15 28
7 20 26
7 27 29
8 14 22
13 16 30
21 22 30
7 15 21
4 24 26
2 8 15
2 23 26
5 12 20
5 12 27
1 8 14
1 20 23
2 9 18
2 9 24
4 18 23
3 7 16
3 22 25
5 10 17
5 10 27
6 17 25
6 27 28
1 6 16

Liczby od 1 do 30 należy zamienić na wybrane własne liczby