Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 26

4 6 8 10 13 16 19 20 22 25
2 4 6 12 16 19 20 22 25 26
2 6 8 10 12 13 16 19 25 26
2 5 6 9 11 15 19 21 22 24
1 2 5 10 15 19 21 22 24 25
1 5 6 9 10 11 15 19 24 25
4 7 8 12 14 16 17 18 20 23
3 4 7 13 16 17 18 20 23 26
3 7 8 12 13 14 16 17 23 26
3 5 7 9 14 15 17 18 21 23
1 3 5 11 15 17 18 21 23 24
1 5 7 9 11 14 15 17 23 24
4 5 8 9 12 13 15 16 20 21
3 6 7 10 17 18 19 22 23 25
2 3 6 14 18 19 22 23 25 26
2 6 7 10 14 17 18 19 25 26
1 4 5 11 13 15 16 20 21 24
1 5 8 9 11 12 13 15 21 24

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby