Kombinacje z 28 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych

 Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych28 wybranych liczbach możliwe  do wystąpienia układy

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć trójek/ najlepszy układ to trzy siódemki, jedna szóstka, dwie czwórki, trzy trójki

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek/ najlepszy układ to cztery siódemki, dwie czwórki, osiem trójek

- przy trafieniu 11liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście trójek/najlepszy układ to cztery siódemki, osiem czwórek, dwie trójki

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery trójki/  najlepszy układ to  cztery siódemki, cztery piątki, cztery czwórki, dwie trójki

- przy trafieniu 13 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć czwórek, osiemnaście trójek/ najlepszy cztery siódemki, cztery szóstki, cztery czwórki, dwie trójki

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, dwanaście trójek/ najlepszy osiem siódemek, cztery czwórki, cztery trójki

- przy trafieniu 15 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście czwórek, sześć trójek/ najlepszy osiem siódemek, dwie piątki, dwie czwórki, cztery trójki

- przy trafieniu 16 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) 24 czwórki/ najlepszy osiem siódemek, dwie szóstki, dwie czwórki, cztery trójki

- przy trafieniu 17 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć piątek, osiemnaście  czwórek/ najlepszy dziesięć siódemek, dwie czwórki, osiem trójek

- przy trafieniu 18 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście piątek, dwanaście czwórek/ najlepszy dziesięć siódemek, osiem czwórek, dwie trójki

- przy trafieniu 19 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście piątek, sześć czwórek/  najlepszy dziesięć siódemek, pięć piątek, trzy czwórki, dwie trójki

- przy trafieniu 20 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery piątki/najlepszy dziesięć siódemek, pięć szóstek, trzy czwórki, dwie trójki

3 5 11 16 20 23 26
1 12 18 23 24 26 28
3 4 14 15 22 26 27
2 4 6 13 16 21 27
1 9 13 15 18 19 27
5 6 10 11 21 25 27
7 10 11 14 16 23 25
1 6 11 16 21 24 28
2 7 8 12 13 20 23
1 7 9 18 20 26 28
1 9 17 18 19 24 28
2 4 8 17 22 24 28
2 4 8 13 15 16 22
6 7 10 12 14 21 25
1 2 4 8 15 18 24
5 6 10 11 16 21 25
2 4 8 12 22 23 26
3 12 14 17 19 23 24
5 9 10 17 18 19 25
3 5 6 12 20 21 26
5 8 10 11 15 22 25
3 7 13 14 15 20 27
9 13 17 19 22 27 28
3 7 9 14 17 19 20

Liczby od 1 do 28 zamień na wybrane liczby