Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

3 4 6 13 14
4 9 11 17 18
3 6 9 11 13
3 6 13 17 18
3 8 10 17 18
2 6 8 10 11
2 6 11 17 18
8 10 15 17 18
9 11 14 17 18
2 4 8 13 14
4 9 10 15 18
2 8 9 10 13
1 2 5 10 12
2 7 8 15 16
1 5 7 8 10
1 5 10 15 16
7 8 12 15 16
7 9 13 14 16
6 7 12 16 17
2 8 13 15 18
9 10 14 15 18
1 4 5 12 13
4 7 9 14 16
1 5 7 9 12
1 5 12 14 16
2 3 6 11 15
1 3 5 11 12
3 6 7 16 17
1 5 6 7 11
1 5 11 16 17

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby