Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/42 zakłady (gw. 4 przy 9)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 9 liczb z 14

1 2 9 11
1 2 8 13
1 4 9 13
2 4 11 13
8 9 11 13
3 4 7 9
1 4 7 11
1 3 9 11
2 3 12 13
2 3 8 14
2 7 12 14
3 7 13 14
8 12 13 14
5 6 8 10
2 6 8 13
2 5 10 13
2 5 8 14
1 4 9 10
1 4 6 11
1 5 9 11
4 5 10 11
6 9 10 11
3 7 8 12
2 7 8 13
5 6 7 10
3 6 7 12
3 5 10 12
3 5 7 14
1 3 7 12
1 4 9 12
3 4 11 12
7 9 11 12
3 6 10 14
5 6 12 14
7 10 12 14
4 5 6 9
1 5 6 10
2 4 8 9
1 4 8 11
2 6 10 14
5 6 13 14
8 10 13 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby