Kombinacje z 16 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 16

1 3 4
9 11 13
9 11 14
9 11 16
13 14 16
11 14 15
2 4 11
1 6 10
4 6 14
2 10 15
2 5 6
7 8 10
7 8 12
7 8 15
10 12 15
8 9 16
12 13 16
5 7 12
3 8 9
7 8 13
5 9 16
3 4 13
1 9 11
4 9 14
3 11 16
5 6 10
2 7 8
6 7 12
5 8 15
1 2 4
6 10 11
6 10 14
6 10 15
3 5 7
8 9 12
8 9 13

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby