Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 2 5 6
1 6 9 12
1 3 10 13
1 3 7 14
1 6 10 14
3 6 13 14
7 10 13 14
2 5 6 13
2 5 9 12
5 6 9 13
6 9 12 13
4 5 11 12
8 9 11 12
7 8 10 14
8 10 11 14
4 5 8 9
2 5 8 11
2 4 9 11
2 4 8 12
2 5 9 12
3 6 7 10
1 6 7 13
1 9 12 13
3 4 7 8
3 8 10 11
3 10 11 14
4 7 8 14
4 7 10 11

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby