Kombinacje z 20 liczb po 7skreśleń/18 zakładów (2 przy 2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 20

2 3 7 8 12 18 19
2 4 6 7 10 15 19
2 5 6 7 13 14 19
2 6 7 8 15 17 19
1 6 7 9 15 16 20
1 2 7 9 11 19 20
1 5 9 10 13 14 20
1 4 9 10 11 16 20
1 8 9 11 16 17 20
1 3 9 11 12 18 20
3 5 8 10 13 14 18
3 4 8 10 12 17 18
3 6 8 12 15 17 18
3 8 11 12 16 17 18
2 6 9 11 15 16 19
4 5 7 10 13 14 15
4 5 10 11 13 14 16
4 5 10 12 13 14 17

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby