Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi.

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 20

1 2 4 5 11 13 20
1 2 4 15 16 19 20
1 3 4 7 9 11 12
1 3 4 7 16 17 20
1 5 11 13 15 16 19
1 9 11 12 16 17 20
1 3 4 7 12 16 17
2 4 11 13 15 16 19
2 4 5 15 16 19 20
2 5 6 8 10 13 19
2 5 6 14 15 18 19
2 6 8 10 13 14 15
2 8 10 13 14 15 18
3 4 7 9 11 16 17
3 4 7 9 11 12 20
3 6 7 8 9 10 12
3 6 7 8 12 14 17
3 6 7 8 14 17 18
3 9 10 12 14 17 18
4 5 11 13 16 19 20
4 7 9 12 16 17 20
5 6 8 14 15 18 19
5 6 10 13 14 15 18
5 11 13 15 16 19 20
6 7 8 9 10 14 17
6 7 8 9 10 12 18
7 8 10 12 14 17 18
8 10 13 14 15 18 19

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby