Kombinacje z 10 liczb po 5 skreśleń/6 zakładów

     Z 80 liczb wybieramy 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.   Kombinacje można zastosować w różnych grach liczbowych

1 3 6 7 8
1 4 6 8 9
1 2 5 6 8
2 3 5 7 10
2 4 5 9 10
3 4 7 9 10
Liczby od 1 do 10 zamień na wybrane liczby