Kombinacje z 8 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 8 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 8

1 3 7
1 4 7
3 4 7
1 5 8
4 5 8
1 3 4
1 4 6
2 4 6
1 4 8
3 7 8
5 7 8
1 4 5
2 6 7
3 6 7
1 2 6
3 5 8
2 5 8
2 6 8
5 6 8
3 5 7
1 2 4
2 3 7
2 5 6
2 3 6

Liczby od 1 do 8 należy zamienić na wybrane własne liczby