Kombinacje z 32 liczb po 9 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 32

4 6 9 10 11 14 26 29 30
1 3 4 6 9 10 11 14 16
1 3 17 18 19 21 26 29 30
4 6 9 10 11 17 18 19 21
2 5 7 8 12 13 15 20 22
14 16 17 18 19 21 26 29 30
2 5 23 24 25 27 28 31 32
20 22 23 24 25 27 28 31 32
16 17 19 20 23 26 27 28 30
3 4 6 7 11 12 13 14 18
3 4 21 22 24 25 29 31 32
6 7 11 12 13 21 22 24 25
1 2 5 8 9 10 15 16 17
1 2 19 20 23 26 27 28 30
5 8 9 10 15 19 20 23 26
5 8 9 10 15 16 27 28 30
6 7 11 12 13 14 29 31 32
14 18 21 22 24 25 29 31 32
7 8 12 13 15 23 24 25 27
7 8 12 13 15 20 28 31 32

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby