Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 7 liczb z 16

1 2 4 6 10 11
1 2 4 6 10 14
1 2 4 6 10 15
1 2 4 11 14 15
1 3 4 9 11 13
1 3 4 9 11 14
1 3 4 9 11 16
1 3 4 13 14 16
1 6 10 11 14 15
1 9 11 13 14 16
2 4 6 11 14 15
2 4 10 11 14 15
2 5 6 7 8 10
2 5 6 7 8 12
2 5 6 7 8 15
2 5 6 10 12 15
2 7 8 10 12 15
3 4 9 13 14 16
3 4 11 13 14 16
3 5 7 8 9 12
3 5 7 8 9 13
3 5 7 8 9 16
3 5 7 12 13 16
3 8 9 12 13 16
5 6 7 10 12 15
5 6 8 10 12 15
5 7 8 12 13 16
5 7 9 12 13 16

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby