Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 12

1 7 9
2 6 7
1 6 11
2 9 11
1 7 11
2 6 9
1 2 11
1 7 10
3 4 7
1 4 10
3 9 10
1 7 12
3 4 9
1 3 10
1 8 9
5 7 8
1 7 8
5 9 12
1 8 12
5 7 9
1 5 12
2 6 10
3 4 6
2 4 11
3 10 11
2 6 11
3 4 10
2 3 11
2 8 11
5 6 8
2 6 12
5 11 12
2 8 12
5 6 11
2 5 12
3 8 10
4 5 8
3 5 12
4 10 12
3 8 12
4 5 10
3 4 12

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby