Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 24

1 3 6 13 17
1 9 12 14 24
1 4 13 18 22
4 12 13 17 24
6 9 14 18 22
3 5 7 11 17
3 8 9 14 21
3 6 11 18 19
6 9 11 17 21
7 8 14 18 19
12 16 20 22 23
2 4 12 15 16
2 13 22 23 24
1 2 10 15 20
1 12 13 16 24
1 4 15 22 23
4 13 15 20 24
10 12 16 22 23
2 7 8 11 23
10 16 19 20 21
5 7 10 15 16
5 11 20 21 23
2 5 8 15 19
2 10 11 16 23
2 7 15 20 21
7 11 15 19 23
8 10 16 20 21
3 6 7 9 21
8 14 17 18 19
5 6 8 11 14
5 9 18 19 21
1 4 6 12 24
9 14 17 18 22
3 4 9 13 14
3 12 18 22 24
1 4 10 13 24

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby