Kombinacje z 18 liczb po 4 skreślenia/40 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 3 5 8
1 12 14 15
1 3 14 18
1 3 15 17
1 5 8 12
1 4 8 9
1 11 12 14
1 4 12 17
1 4 14 16
1 8 9 11
2 3 5 6
2 7 10 13
2 3 10 18
2 3 13 15
2 5 6 7
2 4 6 7
2 9 10 11
2 4 10 16
2 4 11 13
2 6 7 9
3 7 15 18
3 5 7 10
3 12 17 18
3 5 12 14
5 8 14 17
5 8 15 18
5 6 10 15
5 6 13 18
4 9 13 16
4 11 16 17
4 8 11 12
4 6 9 10
6 7 10 13
6 7 11 16
6 7 13 18
7 9 11 16
8 9 12 16
8 9 14 17
9 11 14 17
8 12 15 18

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby