Kombinacje z 14 liczb po 6 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                        

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 14

1 3 6 7 10 13
1 3 6 10 13 14
3 4 8 10 11 14
3 4 7 8 10 11
2 4 8 9 11 12
1 2 6 9 12 13
2 4 5 9 11 12
1 2 5 6 9 12
1 2 5 9 12 13
1 3 7 10 13 14
3 4 7 10 11 14
2 4 5 8 9 11

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby