Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 6
1 7 14
1 10 13
1 2 5
1 6 13
1 9 12
2 4 5
2 8 12
2 9 11
2 5 13
3 6 14
3 4 7
3 8 14
3 10 11
4 5 12
4 7 14
6 9 12
7 10 13
8 9 11
8 10 11

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby