Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/16 zakładów (3 przy 5)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 3 przy trafieniu 5 liczb z 18

1 3 5 12 14 17 18
2 3 5 7 10 15 18
2 4 6 9 10 13 16
1 4 8 11 12 16 17
1 3 8 12 15 17 18
2 3 6 7 13 15 18
2 4 7 9 11 13 16
2 6 7 9 10 11 13
1 5 8 12 14 15 17
1 4 9 11 14 16 17
2 5 6 7 10 13 15
2 3 5 6 10 13 18
1 8 9 11 12 14 16
1 3 5 8 14 15 18
2 4 6 7 10 11 16
1 4 8 9 12 14 17

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby