Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z  80 liczb wybieramy 12 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych12 wybranych liczbach możliwe  do wystąpienia układy

-przy trafieniu 5 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć dwójek/najlepszy to cztery trójki, osiem dwójek

-przy trafieniu 6 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście dwójek / najlepszy układ to osiem trójek, cztery dwójki

- przy trafieniu 7 liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście dwójek /  najlepszy układ to  dziesięć trójek, dwie dwójki

- przy trafieniu 8 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery dwójki /  najlepszy układ to dziesięć trójek, osiem dwójek

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć trójek, osiemnaście dwójek/ najlepszy układ to piętnaście trójek, trzy dwójki

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek, dwanaście dwójek/ najlepszy układ to osiemnaście trójek

- przy trafieniu 11liczb   (gwarancja) osiemnaście trójek, sześć dwójek

- przy trafieniu 12 liczb   (gwarancja) dwadzieścia cztery trójki

1 5 8
2 9 11
1 7 8
2 3 12
7 9 11
4 5 9
6 8 12
2 6 11
1 4 8
5 7 11
6 10 12
3 7 10
2 4 6
2 3 7
4 9 11
3 5 10
5 6 12
3 9 10
1 2 4
5 9 12
1 8 12
3 4 10
6 7 10
1 8 11
Liczby od 1 do 12 zamień na wybrane liczby