Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 5 przy trafieniu 9 liczb z 12

1 2 6 9 11
1 2 7 9 11
1 6 7 9 11
2 3 4 6 10
2 3 4 6 11
2 3 4 10 11
2 6 7 9 11
1 3 4 7 10
1 3 4 9 10
1 3 7 9 10
1 4 7 9 10
3 4 7 9 10
3 4 8 10 12
3 5 8 10 12
4 5 8 10 12
2 5 6 8 11
2 5 6 8 12
2 5 6 11 12
1 5 7 9 12
1 5 8 9 12
1 7 8 9 12
5 7 8 9 12
3 4 5 8 10
3 4 5 8 12
3 4 5 10 12
2 3 6 10 11
2 4 6 10 11
3 4 6 10 11
1 2 6 7 9
1 2 6 7 11
1 5 7 8 9
1 5 7 8 12
2 5 8 11 12
1 3 4 7 9
2 6 8 11 12
5 6 8 11 12

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby