Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 16

1 4 5 8
10 11 14 16
10 11 15 16
3 6 11 16
4 9 10 16
3 6 10 15
4 9 11 15
2 7 8 14
1 5 8 13
2 7 12 13
9 12 13 15
2 6 12 15
3 7 9 15
2 6 9 13
3 7 12 13
1 2 5 7
8 12 13 14
1 5 12 14
11 12 13 16
2 7 12 16
4 10 11 16
2 7 11 13
4 10 12 13
3 4 6 9
1 3 5 6
8 9 14 15
1 5 9 15
2 3 6 7
3 6 8 15
1 5 8 14
3 6 9 14
2 4 7 10
1 5 11 16
4 8 10 16
1 5 10 14
4 8 11 14

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby