Kombinacje z 28 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 28

1 7 10 13 20 22 25
2 7 8 11 15 24 28
2 6 10 15 20 25 28
1 6 8 11 13 15 22
1 2 6 13 22 24 28
6 8 10 11 20 24 25
2 6 7 13 22 24 28
3 9 14 17 19 21 26
4 9 12 16 18 23 27
2 7 12 14 20 22 27
4 7 8 13 18 23 28
4 5 12 18 20 27 28
2 5 8 13 14 18 22
2 4 5 14 22 23 28
5 8 12 13 20 23 27
4 5 7 14 22 23 28
1 3 6 16 21 24 26
6 10 11 15 19 24 25
3 6 9 16 21 24 26
4 5 14 18 19 26 27
3 5 12 16 17 18 21
3 4 5 17 21 23 27
5 12 14 16 19 23 26
4 5 9 17 21 23 27
1 9 11 16 19 21 25
3 9 10 15 17 24 26
3 6 11 17 19 25 26
1 6 10 15 16 17 21

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby