Kombinacje z 28 liczb po 10 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 28

1 4 7 8 10 12 16 19 27 28
2 3 5 6 9 11 15 17 24 26
3 6 7 8 11 12 16 20 26 27
1 2 4 13 14 17 18 19 21 25
1 4 7 13 16 19 20 23 25 27
3 8 11 12 15 16 22 23 24 27
1 2 4 5 9 10 14 17 25 28
2 6 9 11 14 15 18 21 22 26
3 6 7 15 16 20 22 23 24 26
1 8 10 12 13 16 20 23 25 28
2 3 5 14 15 17 18 21 22 24
1 5 9 10 13 14 18 19 21 28

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby