Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 12

1 7 9
2 9 11
1 6 11
1 2 7
5 8 12
3 8 10
4 10 12
3 5 12
3 4 8
5 7 9
7 8 12
1 8 9
2 8 11
5 11 12
2 6 12
2 5 8
1 3 7
4 5 10
3 4 10
4 6 11
2 6 10
3 10 11
2 4 11
2 3 6
5 9 12
1 7 12
1 5 8
5 6 11
6 8 12
3 4 9
4 7 10
1 7 8
3 9 10
1 4 10
2 6 9
6 7 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby