Kombinacje z 32 liczb po 4 skreślenia/64 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 32 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 32 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia najgorsze układy

- przy trafieniu 9 liczb możliwy  najgorszy układ  to osiem dwójek

- przy trafieniu 10 liczb możliwy  najgorszy układ  to szesnaście  dwójek

- przy trafieniu 11 liczb możliwy  najgorszy układ  to dwadzieścia cztery dwójki

- przy trafieniu 12 liczb możliwy  najgorszy układ  to trzydzieści dwie dwójki

- przy trafieniu 13 liczb możliwy  najgorszy układ  to  czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb możliwy  najgorszy układ  to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb możliwy  najgorszy układ to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb możliwy  najgorszy układ  to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb możliwy najgorszy układ to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb możliwy  najgorszy układ to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb możliwy  najgorszy układ to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb możliwy  najgorszy układ  to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 3 15 24
4 22 24 31
7 14 20 26
4 25 31 32
1 6 17 21
4 6 22 24
3 7 14 15
2 6 17 18
12 19 21 28
9 16 30 32
10 29 31 32
1 3 31 32
1 10 21 26
6 15 17 29
5 11 22 23
5 7 14 27
2 5 16 17
10 15 24 29
10 15 26 29
4 14 20 30
7 8 25 26
4 8 25 30
4 17 24 31
6 15 22 26
3 9 16 23
5 11 14 32
2 9 11 28
12 19 22 27
7 8 20 27
1 2 21 29
2 4 18 24
12 22 28 31
1 8 20 24
2 12 18 28
10 12 18 28
1 2 18 28
10 12 21 29
1 4 24 31
8 20 25 32
10 26 29 30
15 17 26 31
3 7 26 30
10 14 15 29
3 9 16 25
8 19 30 32
3 8 19 25
2 6 12 28
17 18 19 21
9 11 16 23
13 18 21 23
7 11 13 27
9 13 16 27
5 13 22 27
11 13 20 23
5 14 20 23
13 19 25 30
2 16 18 21
5 13 17 23
3 5 9 11
14 16 23 32
2 11 12 27
7 19 20 25
9 19 22 28
8 13 27 30

Liczby od 1 do 32 należy zamienić na wybrane własne liczby