Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

3 4 9 11 16
1 3 7 9 12
1 4 7 11 20
9 11 12 17 20
11 13 15 19 20
2 5 16 19 20
1 4 15 16 19
5 11 15 16 20
5 6 10 13 15
2 5 8 10 14
2 6 8 13 19
3 7 8 10 18
9 10 12 17 18
6 8 14 17 18
3 7 12 14 17
3 8 9 12 17
6 7 9 10 14
10 13 14 18 19
5 8 15 18 19
2 6 14 15 18
6 8 13 15 19
3 7 16 17 20
1 4 12 16 17
4 9 11 12 20
2 4 11 13 16
1 2 5 11 15
1 4 5 13 20
3 6 8 9 12

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby