Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/36 zakładów (gw. 3 przy 5)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 12

3 7 9 11
4 7 9 11
8 9 11 13
1 4 8 11
2 4 9 13
1 5 6 10
4 5 9 11
3 7 12 14
6 7 10 12
3 5 6 14
7 10 12 14
3 7 10 14
5 6 12 14
3 8 12 13
7 8 12 13
2 3 7 14
8 12 13 14
2 7 8 13
2 5 6 14
8 10 13 14
2 8 10 14
5 6 13 14
2 8 9 11
4 8 9 11
1 2 4 13
4 6 9 10
5 6 9 10
1 4 5 11
6 9 10 11
1 3 4 12
7 9 11 12
1 7 9 12
3 4 11 12
5 7 10 12
5 8 10 13
6 8 10 13

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby